Formandens nyhedsbrev sep.14

 

Hej alle Ape fans

 

Nu hvor sommeren er over er det blevet tid til gøre status over sommerens træf. Og man må sige at det har været en god sommer for Danske Ape fans, med hele 4 træf fordelt over hele landet, har der været rige muligheder for at møde nye og gamle Ape venner.

Det 5. Ape på Ærø træf blev afviklet i weekenden 29/5-1/6, og blev igen en succes med deltagelse af både danske, tyske og norske Api's. Allerede tirsdag kom de første, og fredag var vi nok til en flot konvoj tur, som endte på Arrebo hvor der blev budt på en forfriskning. Lørdagens udflugt gik af Ærøs små veje til Uldgården i Bregninge. Her vi viste køretøjerne frem, og blev budt på en forfriskning inden turen gik videre til tovet i Ærøskøbing. Her blev vi budt velkommen af Ærøs borgmester, inden vi gik på en guidet rundtur i byen. Efter denne blev der budt på lidt godt i Marine foreningens flotte lokaler. Om aften blev der tændt op i grillen så alle kunne stege deres medbragte bøffer, pølser og andet godt. Da alle var mætte var det til det store træf-lotto, der som sædvanligt blev afviklet under stor munterhed. En stor tak til vore sponsore for de mange flotte præmier. Festen foresatte med hyggelig Ape snak til langt ud på natten, og det blev enstemmigt vedtaget at afholde et Ærø træf igen i 2015.

Det er derfor med stor glæde jeg kan meddele at det 6. Ape på Ærø træf vil blive afholdt i weekenden 5-7 juni 2015.  se mere her

 

Lidt video fra træffet :

Borgmesterns tale : http://youtu.be/qf3kqmLNSnM

mere video http://youtu.be/RyFUmOsO0NY

og : http://youtu.be/X4azbRBE94Q

 

I weekenden 10-13 juli var der træf i Horsens. Et rigtigt godt træf, med mange glade Ape fans, og fine udflugter, en stor tak til Lars for hans store arbejde med dette. Læs hans beretning om træffet her : http://www.apetraef-horsens.dk/ (se under sidste nyt)

Se udklip fra avisen : http://www.apetraef-horsens.dk/APE-HorsensFolkeblad.pdf

og : http://www.apetraef-horsens.dk/Horsens_Folkeblad-08-07-2014.pdf

 

Den 25. - 27. juli. var der træf i Rebild, her var jeg desværre forhindret i at deltage, men det var efter sigende et hyggeligt lille træf, der dog led under at mange udeblev uden afbud. På træffet blev en ny Ape klub, Nordjysk Ape Klub, startet.

Se mere på klubbens Facebook side : https://www.facebook.com/groups/676723209057385/

 

28. August til 1. September var der Piaggio Ape festival i Sorø. Træffet, der var det første på Sjælland, var et fint og vel besøgt træf, med mange nye deltager og fine udflugter. En stor tak til Thomas fra Ape50.dk for hans store arbejde med dette. Læs hans beretning om træffet her : http://ape50.dk/index.php/oversigt/traef/traef-2014/260-sor%C3%B8-festival-2014-vellykked-afholdt.html

og avisen skrev : http://www.sn.dk/soroe/alle-tager-godt-imod-en-tuk-tuk/artikel/431024